Nordicat Stockholm 26-27 maj 2020

Tema: Berättelsens kraft

Efter några års uppehåll är det åter igen dags för en nordisk konferens om katekumenatet. Det är med glädje vi från svensk sida hälsar våra nordiska grannar från Finland, Danmark och Norge välkomna till vår konferens mitt i Stockholm under vårens vackra årstid. Tidigare har ingen representant deltagit från Island men även islänningarna inbjuds denna gång. Konferensen vänder sig till alla intresserade i de nordiska länderna.

Temat ”Berättelsens kraft” lyfter fram hur vi kan få del av bibelberättelsernas kraft men också betydelsen av att dela våra egna erfarenheter i berättelsens form, kopplingen mellan själavård och katekumenat samt katekumenatets koppling till teologins stora berättelse. Vi ber och hoppas på inspirerande dagar och viktigt kunskapsutbyte.

På Föreningen katekumenatets vägnar  

Hans-Erik Nordin
Biskop emeritus, ordförande för Föreningen katekumenatet i Svenska kyrkan

Katekumenatet är en världsvid modell för församlingen att möta vuxna som på ett öppet sätt vill samtala om livsfrågor och kyrkans tro. Katekumenatet vill vara en väg till vuxen tro som kan leda till dop eller konfirmation. I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap.

Inbjudan till och arrangemanget runt NordiCat-konferensen sker i samverkan mellan Föreningen katekumenatet i Sverige, Studieförbundet Sensus och Hedvig Eleonora församling i Stockholm.

Tid
NordiCat börjar den 26 maj kl 9:30 med välkomstkaffe följt av konferensens öppnande kl 10:00. Avslutning sker den 27 maj kl 15:00. Bekräftelse och detaljerat program skickas ut efter anmälan, företrädesvis via email.

Plats
Hedvig Eleonora församlingshem, Jungfrugatan 2 A Stockholm. Ta tunnelbana från Stockholms Central till T-banestation Östermalmstorg, välj sedan utgången mot Östermalmstorg.
Se vidare https://hedvigeleonora.se/

Boende
Var och en kan själv ordna boende. Det finns gott om hotell i Hedvig Eleonoras närhet. Några föredrar kanske andra boendealternativ. För vidare information, kontakta stiftsadj. Charlotte Bachelder (se nedan).

Kostnad
500 SEK. I kurskostnad ingår kaffe/the´ och middag på kvällen den 26 maj. Lunch den 26 maj betalar var och en själv på lämplig restaurang mitt i centrala staden. Frukost ingår vanligtvis i hotellpriset.

Kursavgiften faktureras i efterskott. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften. Vid förhinder att delta får platsen överlåtas.

Kontakt och information Charlotte Bachelder på tel +46 152-23485 eller via email: charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se

Anmälan senast 15 april 2020.
Anmälan görs på Sensus hemsida. Du som kommer från ett annat nordiskt land, gör din anmälan i stället direkt till mari.abrahamsson@sensus.se med följande uppgifter: namn, adress, eventuella allergier samt faktureringsadress ifall det inte är densamma som bostadsadressen.

UR PROGRAMET

Tisdag 26 maj

9:30 Välkomstkaffe följt av Inledning kl 10:00. Ur programmet:

Att arbeta med bibelberättelser. Hege Merakerås från Norge.
För presentation av henne, se https://www.dengodehistorien.com/  

Delande av erfarenheter visioner från hemförsamlingar/stift/vänkyrkor. Hur fungerar arbetet med katekumenatet?

Överläggningar nationsvis. För svenskarna hålls årsmöte för Föreningen Katekumenatet i Svenska kyrkan.

Middagsbuffé i Biskopsvåningen på kvällen tillsammans med Stockholms nye biskop Andreas Holmberg. Han har rik erfarenhet av katekumenatet och delar egna erfarenheter och ger en glimt från olika Stockholmsförsamlingars arbete med katekumenatet.

Onsdag 27 maj

Morgonmässa

Vad händer i församlingar som arbetar med katekumenatet.
Kyrkoherde Elisabeth Lindow.

Själavård i katekumenatet. Panelsamtal med församlingsherde Göran Rehnström, församlingspedagog Meta Måhl mfl.

Teologiska perspektiv på nutiden och sökandet.
Prof. Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

Avslutande reflektion över konferensdagarna och samtal om NordiCats framtid.