NordiCat

NordiCat är en konferens och mötesplats för de som inom de lutherska kyrkorna i Norden är engagerade i arbetet med katekumenatet som modell för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Senaste konferensen arrangerades i Finland, medan nästa konferens går av stapeln i Stockholm 2020. Se vidare i aktuellt program.

NORDICAT STOCKHOLM 26-27 MAJ 2020