Strömbäcks folkhögskola 4-6/9 2020

Katekumenatskurs Strömbäcks folkhögskola 4-6 sept 2020

Grundkurs och Fördjupningskurs

För dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen.

Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingen att möta vuxna som på ett öppet sätt vill samtala om livsfrågor och kyrkans tro.

Katekumenatet är en väg till vuxen tro som kan leda till dop eller konfirmation.

I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap.

Kursen sker i en ”pröva på form” med delande och samtal. I år erbjuds också en fördjupningskurs parallellt med grundkursen. Katekumenatets speciella liturgier/gudstjänster är gemensamt för båda kurserna.

Biskoparna Hans-Erik Nordin och Esbjörn Hagberg samtalar över temat ”Att mötas längs vägen”. Esbjörn Hagberg håller också ett föredrag över ämnet ”Att hitta en tro i vuxen ålder”.

Kursen ges i samverkan mellan Härnösands stift, Umeå pastorat, Föreningen för katekumenatet i Sverige och Sensus.

Anmälan kan ske enskilt eller som grupp. Tänk på att det kan vara bra att åka som ett team från församlingen med ledare, kaplan och medvandrare. Chansen är då större att katekumenatsarbetet kommer igång och hålls vid liv i er församling.

Tid och plats

Den 4 – 6 september på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå

Incheckning från kl 16:00. Middag serveras från klockan 17.00 på fredagen

Kursen startar klockan 18.00.

Helgen avslutas med lunch klockan 12.30 på söndag.

Kostnad

2800 kr med logi i dubbelrum.

3000 kr med logi i enkelrum I kostnaden ingår kurskostnad, kursmaterial samt kost och logi. Kursavgiften faktureras i efterskott. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften. Vid förhinder att delta får platsen överlåtas

Kursledning

Göran Rehnström, Präst, Linköping

Meta Måhl, Församlingspedagog i Gävle pastorat,

Hans-Erik Nordin, Biskop em i Strängnäs, ordf. i föreningen katekumenatet.

Mats Pelo, Präst i Umeå.

Kontaktperson

Om du har frågor om kursinnehållet, ta kontakt med Mats Pelo,

070-525 10 18 eller matspelo@gmail.com

Anmälan

Senast 5 juni via anmälningsformuläret på Sensus https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/katekumenat-vuxenvag-till-tro-410321/ Program skickas ut efter anmälan.

Har du frågor kring anmälan kontakta David Bergquist på Sensus

david.bergquist@sensus.se