Ett fördjupningswebbinarium för dig som arbetar med Katekumenatet – Vuxenväg till tro 24 april

En fördjupningsdag för medarbetare (anställda såväl som ideella) för att fördjupa kunskapen om och får möjlighet att dela erfarenheter av att leda vuxenpedagogiskt arbete och katekumenat i synnerhet.  Under dagen erbjuds du att delta i flera olika kortare workshops. Möjlighet till samtal och gemensam reflektion.

Medverkande under dagen är bla Göran Rehnström, Per Ingvarsson, Meta Måhl, Christer Hansson, Lena Lundberg, Elisabeth Edlund, Lisbeth Strand Järpehag, och Anna Norrby,

Tid och plats
Lördag den 24 april kl. 9.30-14.40. Mötesrummet öppnar kl. 9.15. Via Zoom. 

Kostnad
Ingen kostnad.

Kontakt
Om du har frågor, kontakta Charlotte Bachelder.

Anmälan
https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/vuxenvag-till-tro-fordjupningsdag