Böcker

Vägen, En bok om katekumenatet
Texterna är skrivna av Lise-Lotte Wallin (rektor på Helsjön folkhögskola), Lotta Rönngren Appelsved (komminister i Gustaf Vasa församling i Stockholm), Eva Wulff (stiftskonsulent för undervisning vid Lunds stiftskansli), Göran Rehnström (församlingsherde i Linköpings S:t Lars församling), Arne Johansson (lekman och samtalsledare för katekumenatet i Lessebo-Hovmantorps pastorat) samt Lena Lundberg (barn- och ungdomspsykiater).
Argument

”Ditt ansikte söker jag”
Elisabet Lindow en reviderad och uppdaterad utgåva.
Argument

Vägens gemenskap, ett metodmaterial för vuxenkatekumenatet.
Argument.

Katekumenatet- ett idématrial för ledare (Finska kyrkan)
Beställs från Kyrkostyrelsens publikationsförsäljning
Hamngatan 11, 00161 Helsingfors.
Du kan också ladda ner det här.

Hopp – tankar, ord och sånger i tillitsbristens tid
Kjell Wiklund.
Förlaget Scribo c/o Kjell Wiklund Timmermon.
611 99 Tystberga

Delade meningar -tanke väckande texter för andakt och samtal.
Redaktör: Pierre Eriksson.
Argument

Kristendom för ateister.
Olle Carlsson.
Viva 2007.
Smakprov och studieplan

Bråkdelen av en sekund
Carolina Johansson
Libris

Tro & LIV.
Texter för reflektion och samtal
Maria Ottensten, Carl Magnus Adrian, Kerstin Hesslefors Persson
Argument

TRO & LIV
Handledning
Linda Alexandersson
Argument

Kommer Det Att Finnas Tro?
Thomas H Groome

Du ritar i sanden
Karin Härjegård
Verbum

Halsbrytande Helighet.
Lars Collmar
Argument

Craig Satterlee material:
Creative_Preaching_2013
Mystagogy complete

Vuenkatekumenatet som pedagogisk modell
En komparativ studie i svenskkyrklig kontext.
Karin Sivertsson kandidatuppsats
Umeå universitet

Fördjupningsarbete ”Två metoder som bär”
Katekumenatet & bibliodrama – de gifter sig med varandra.
Susanne Lindström