Inspirationsbilder

Vill du använda dem får du det, men berätta gärna vem som är fotograf.
Temat skall vara kring katekumenatet-”DELA TRO & LIV”

Fotograf: Susanne Lindström:

Fotograf: Robert Jonsson