Böcker. Nu finns ”Vägen” att ladda ner som pdf

Böcker om katekumenatet

Vägen, En bok om katekumenatet
Texterna är skrivna av Lise-Lotte Wallin (rektor på Helsjön folkhögskola), Lotta Rönngren Appelsved (komminister i Gustaf Vasa församling i Stockholm), Eva Wulff (stiftskonsulent för undervisning vid Lunds stiftskansli), Göran Rehnström (församlingsherde i Linköpings S:t Lars församling), Arne Johansson (lekman och samtalsledare för katekumenatet i Lessebo-Hovmantorps pastorat) samt Lena Lundberg (barn- och ungdomspsykiater).
Argument
Boken finns att ladda ner som pdf

”Ditt ansikte söker jag”
Elisabet Lindow en reviderad och uppdaterad utgåva.
Argument

Vägens gemenskap, ett metodmaterial för vuxenkatekumenatet                    Marina Hansson , Nils Hammarström                                                                                         
Argument.

Katekumenatet- ett idématrial för ledare(Finska kyrkan)
Beställs från Kyrkostyrelsens publikationsförsäljning
Hamngatan 11, 00161 Helsingfors.
Du kan också ladda ner det här.                                     https://kirkonpilvi.sakasti.fi/files/f6f9d523-182f-46a8-b5c5-e4ade28bb568/katekum_svenska_web.pdf

Vuenkatekumenatet som pedagogisk modell
En komparativ studie i svenskkyrklig kontext.
Karin Sivertsson kandidatuppsats
Umeå universitet

Fördjupningsarbete ”Två metoder som bär”
Katekumenatet & bibliodrama – de gifter sig med varandra.
Susanne Lindström

Böcker  som tips på samtalsämnen, olika ingångar till samtal

Kristendom för ateister.
Olle Carlsson.
Viva 2007.
Smakprov och studieplan

Bråkdelen av en sekund
Carolina Johansson
Libris

TRO & LIV.
Texter för reflektion och samtal
Maria Ottensten, Carl Magnus Adrian, Kerstin Hesslefors Persson
Argument

TRO & LIV
Handledning
Linda Alexandersson
Argument

Du ritar i sanden
Karin Härjegård
Verbum

Dagboken med kyrkoalmanacka.                                                                            Finns en ny för varje år med olika tema. Argument

Kykoårets gudstjänster 2019-2020,                                                                      Argument

100 frågor om Gud och 200 svar.                                                                         Mikael Mogren. Verbum 2016

Mötas i ögonhöjd, samtalet om tro och liv                                                                   Hans-Erik Nordin. Verbum 2017

Olika former av samtalskortlekar finns på flera förlag.

Böcker om katekumenatet för reflektion och pedagogisk, teologisk fördjupning

Kommer Det Att Finnas Tro?
Thomas H Groome, utgiven av religionspedagogsikt idéforum

Om en kristen människas frihet.                                                                        Martin Luther. Mimer bokförlag 2017

Mötas längs vägen – att låta tron utmanas av livet         Esbjörn Hagberg och Hans-Erik Nordin. Libris förlag 2020

Undervisa i kristen tro.                                                                                            Anders Hedman. Argument förlag 2015

Martin Luther Lilla katekesen.                                                                                   Carl Axel Aurelius och Margareta Barndby-Cöster, Svenska kyrkan 2011

Vad tror du på: kristendom för nyfikna,                                                                   Sören Dalevi 2019