Ledarutbildning på Helsjöns folkhögskola 18-20 oktober 2024.

Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet. Helsjöns folkhögskola 18-20 oktober 2024

Anmälan senast 20 September
All information och anmälan här