Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet

Ledarutbildning Helsjöns folkhögskola 13-15 oktober 2023
Anmälan senast 8 september.
All information och anmälan här