Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor?

Då kan katekumenatet var någonting för dig. Det vänder sig till vuxna och som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan.

Tips! Upptäck vad som är aktuellt just nu, scrolla nedåt.

Samtal i fokus

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv.

Katekumenatet vänder sig till vuxna som vill döpas eller konfirmeras men även till andra som vill samtala om eller söker en kristen tro. Katekumenatet ger möjlighet för dessa människor att mötas och tillsammans med personer som är aktiva i församlingen samtala om och fördjupa sin syn på livet och tron.

Läs mer om om katekumenatet

Mötesplats

Föreningen för katekumenatet har till syfte att vara en ekumenisk mötesplats för att utveckla och hålla katekumenatet levande och för dela erfarenheter. Föreningen utövar sin verksamhet främst genom att informera om katekumenatet och inbjuda till utbildningar.

Läs mer om föreningen

Kontakt

Varje stift inom Svenska kyrkan har medarbetare som stöder församlingarna i arbetet med katekumenatet.

Läs mer om kontaktpersoner