Gud är större – ett material om tro, hbt och sånt

En bok med texter, berättelser och övningar som kan hjälpa till att svara på olika funderingar kring religion, hbt och normer; Vad är familj? Går det att vara troende och hbt-person? Vem bestämmer kön? Vad står det i bibeln?

        Materialet togs fram under projektet Religion hjärta hbt, ett projekt som Svenska Kyrkans Unga drev tillsammans med SFQ – Sveriges förenade hbtq-studenter, Kristna studentrörelsen i Sverige, och Sensus.

https://svenskakyrkansunga.se/fordjupning/gud-ar-storre/