Kontaktpersoner

Kontaktperson för Föreningen för katekumenatet:
Meta Måhl
meta.mahl@hotmail.se
076 16 00 877

Varje stift inom Svenska kyrkan har medarbetare som stöder församlingarna i arbetet med katekumenatet.

Uppsala       
Camilla Zacco
camilla.zacco@svenskakyrkan.se
018 68 07 85

Linköping    
Marie Hagman
marie.a.hagman@svenskakyrkan.se
013 24 26 65

Skara     
Lena Linde
lena.linde@svenskakyrkan.se
0511 262 61

Strängnäs   
Charlotte Bachelder
charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se
0152 234 85

Västerås 
Cathrine Tegerstrand
cathrine.tegerstrand@svenskakyrkan.se
021 17 85 52

Växjö 
Hans Boeryd
hans.boeryd@svenskakyrkan.se
0470 77 38 12

Lund   
Eva Wulff
eva.wulff@svenskakyrkan.se
046 15 55 36

Göteborg  
Susanne Lindström
susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se
0302-52 25 79

Karlstad  
Anne-Marie Alvar Nordström
ami.nordstrom@svenskakyrkan.se
054 17 24 29

Härnösand
Maria Wålsten
maria.walsten@svenskakyrkan.se
0611-25467

Luleå
Mats Pelo
matspelo@gmail.com
070-52 51 018

Visby 
Elin Sundelin
elin.sundelin@svenskakyrkan.se
0498 40 49 29

Stockholm
Sofia Bergström
sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se
08 545 67 573