EuroCat

EuroCat har en längre historia och arrangeras av den katolska kyrkan i Europa. Under de senast decennierna har även representanter från Svenska kyrkan och viss mån även från våra nordiska systerkyrkor deltagit. Dessa konferenser består dels av ett årligt byråmöte och en större konferens vart tredje år som kallas Congres.