När liturgin är en del av högmässan

Välkomnandets gudstjänst
Katekumenatets deltagare samlas framme i koret där en enkel presentation av deltagarna sker, ingen individuell.

Katekumenerna blir välkomnade.

Fråga till medvandrarna: Vill ni som medvandrare vara ett särskilt stöd i bön och samtal på vägen?

Fråga till församlingen: Vill ni som församling stödja denna grupp med vår vänskap och våra förböner?

Bön: Gud du som är kraften, inspirationen och kärleken. Vi ber dig: gör oss ärliga, lyhörda och tålmodiga. Hjälp oss att återspegla din kärlek och befrielse i bön samtal och gemenskap. Vi ber att du slår följe med denna katekumenatsgrupp och kommer dem nära.

Katekumenerna får ta emot var sin bibel.

Kallelsens gudstjänst
Katekumenerna samlas i kyrkans kor. Bibelläsning om hur Jesus kallar lärljungar. Medvandrare och/eller gruppledare läser texterna.

Katekumenerna ställer sig vända mot altaret och medvandrarna tar plats framför den och säger: Jesus Kristus kallar dig att vara hans lärjunge. Tag emot korsets tecken på din panna. Medvandrarna tecknar korsets tecken på katekumenernas panna.

Katekumenerna får ta emot Trosbekännelsen och Herrens bön.

Bekräftelsens gudstjänst
Dop, konfirmation och/eller dopbekräftelse i påsknattsmässan.

Sändningens gudstjänst
Katekumenerna samlas i koret efter predikan. Medvandrare och/eller gruppledare läser bibeltexter på temat sändning, varvat med psalm 584 i Den svenska psalmboken.

Därefter faller katekumenerna på knä vid altarringen. Medvandrare och präst lägger händerna på vars och ens huvud med bönen: Må dopets Gud följa dig på alla dina vägar.

Jämför sändningen i Konfirmationsgudstjänsten.