Ledarutbildningen på Stjärnholm 14-16 januari har flyttats till nya datum

Pga. ökad spridning av Coronaviruset har kursledningen i december beslutat att flytta fram kursen till datum som förhoppningsvis ger bättre förutsättningar att genomföra kursen på. Nya datum är 9-11 september 2022