Om katekumenatet

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv.

Undervisningsmoment ingår, liksom gudstjänster som markerar milstolpar på deltagarnas väg mot dop, doppåminnelse eller konfirmation. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet.

Kateumenatet – en introduktion

Min väg

Om föreningen