Vägen

Bilden av vägen är väldigt symboliskt i Katekumenatet.

Det roliga är att alla vägar ser olika ut i utseendet och det är väldigt symboliskt vad gäller katekumenatet och dess arbete att det inte är en fyrkantig form utan den får gärna vara rund eller kantig eller både och. Sen vad som finns på själva vägen är oftast det samma. I varje församling som har ett arbete kring katekumenatet finns det oftast en väg som man kan hitta som berättar att i den här församlingen satsar vi. 

Katekumenatet är indelat i fyra delar – välkomnandet, lärandet, fördjupningen och vägen vidare. Det möjliggör för deltagarna att i sin egen takt ta till sig kristen tro och finna Guds verkan i sina liv. Genom samtal om trons innehåll och reflektion över dess konsekvenser för det egna livet ges möjlighet att finna sätt att finna och leva en personlig kristen tro i vardagen.

”Vuxenväg till tro/katekumenatet är på liknande sätt en resa eller vandring som kan förändra ens liv.”

Det är väl det vägen vill visa genom att lägga olika symboler för olika delar.”Att gå en väg är att upptäcka saker på ett nytt sätt. ” Att gå tillsammans och dela tro och dela liv.

Vi ser sökaren – som en gåva till församlingen. 
Ibland hittar vi vägen tillsammans. Sökaren, som står på kyrkans tröskel blir sedd av en levande människa. Och upptäcker att kyrkan är människor. Organisation och program i all ära, men inget går upp mot ett par varma och insiktsfulla ögon eller ett klokt hjärta.

Tillsammans kan vi söka. Tanken på ”vi och dom” bryts ner i det goda mötet.
Kanske har församlingen något att inbjuda till. En plats där vi kan dela. Sökaren som stiger in i kyrkan är en gåva till församlingen. Hon eller han aktualiserar på nytt den längtan och de tankar och frågor vi alla bär på. Men inte alltid ger oss tid med.

I katekumenatet vandrar vi tillsammans in i livets frågor och delar viktiga saker med varandra. Då är tillit och respekt mycket viktigt. För att kunna lita på varandra och få tid med var och en är gruppen inte så stor.

Nätverket för katekumenatet i Sverige ger nu möjlighet för grupper av katekumener att dela med er av sina synliga vägar. Det här vill visa på är att det finns kreativitet och mångfald i församlingarna. Glädjen att få dela med sig. Vi hoppas få fler bilder av era ”vägar”. Dela gärna med er!

Vill du använda dem får du det, men berätta gärna vem som är fotograf. Temat skall vara kring katekumenatet-”DELA TRO & LIV” och framför allt symbolvägen!

Fotograf: Susanne Lindström susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se