Om föreningen

Föreningen för katekumenatet har till syfte att vara en ekumenisk mötesplats för att utveckla och hålla katekumenatet levande och för dela erfarenheter. Föreningen utövar sin verksamhet främst genom att informera om katekumenatet och inbjuda till utbildningar.

Föreningen för katekumenatet är ekumenisk och bildad av människor som arbetar för katekumenatet i stiften i Svenska kyrkan och i Stockholms katolska stift . Den här webbplatsen svarar föreningen och dess styrelse för.

Föreningen för katekumenatet är en ideell ekumenisk förening som bildades 19 november 2009. Föreningen har medlemskap i studieförbundet Sensus.

Bli medlem

Styrelsen

Stadgar

Kollektcirkulär

Årsmöte