Gudstjänstordningar

Liturgier för katekumentatet

Gudstjänstordningarna är exempel hämtade från olika församlingar med katekumenatsgrupper och från katekumenatets olika utbildningar.

När liturgin är en del av högmässan

Temagudstjänster

Sänd gärna exempel på fler liturgier, gudstjänstordningar som används i katekumenatet, så att de kan publiceras här på webbplatsen. Sänd bidrag till Susanne Lindström e-post