Prova-på digitalt

Under pandemin har de som arbetat med jurser för dem som vill starta katekumenatet utvecklat en enklare kurs som går att göra digitalt. Kursen går att genomföra på allt från 1,5 – 3 timmar. Vi anpassar efter dina behov.
Skulle du vara intresserad av att genomföra eller gå en sådan kurs?

Kontakta någon i styrelsen som kan hjälpa dig vidare beroende på behov.