Styrelsen

Han-Erik Nordin, ordförande
Meta Måhl, vice ordförande
Gunilla Nordin, sekreterare
Eva Wulff, kassör

Ledamöter
Per Ingvarsson
Charlotte Bachelder
Annette Öderwall
Mats Hermansson
Stefan Gummesson


Hans-Erik Nordin, ordförande
Hans-Erik har varit församlingspräst i Linköping och biskop i Strängnäs stift. Däremellan har han forskat i etik vid Uppsala universitet och undervisat i de flesta av Svenska Kyrkans utbildningsprofiler. Han har även sysslat med lekmannautbildning.

När jag fick frågan om ordförandeskapet i katekumenatet var det ett ganska lätt beslut att ta eftersom jag under min biskopstid drev den frågan i stiftet. Katekumenatet med dess historiska rötter har i svensk kontext gestaltats på ett pedagogiskt och teologiskt genomtänkt sätt och behöver stärkas i vår kyrka. Varje församling behöver en strategi för att möte människor som söker ett djupare fäste för sitt liv.


Meta Måhl, vice ordförande

Meta Måhl är församlingspedagog i Gävle Heliga Trefaldighets församling.

För 15 år sedan hittade jag äntligen en modell för vuxenväg till tro. Sedan dess har jag vandrat Vägen tillsammans med många i församlingen. I min församling har katekumenatet betytt mycket för gemenskap och delaktighet i församlingslivet. Att under ett år bli tagen på allvar med sina frågor har för många varit en fortsatt väg in i att bli ideell medarbetare eller aktiv kyrkbänksnötare. Jag är också en av ledarna för grundkursen på stiftsgården Stjärnholm och på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå.


Gunilla Nordin, sekreterare

Gunilla är stiftspedagog för vuxenpedagogiska frågor i Skara stift. Hon har under många år varit församlingspedagog i ett par församlingar i Bohuslän.

”Jag kom i kontakt med katekumenatet första gången i mitten av 90-talet. Det som gjorde att jag fastnade för denna modell var att ledare och deltagare tillsammans utforskade trons frågor, det var ingen som kom med ”de rätta svaren”. Teologin och pedagogiken går hand i hand. Som medlem i styrelsen vill jag arbeta för att katekumenatets utbildningarna fortsätter så att fler, både församlingar och personer kommer i kontakt med katekumenatet.”


Eva Wulff, kassör

Eva arbetar idag som stiftskonsulent för undervisning i Lunds stift, där spridning och utveckling av katekumenatet är en av arbetsuppgifterna. Eva har själv också varit samtalsledare för katekumenatsgrupper i hemförsamlingen och på arbetsplatsen.

”Jag är med i katekumenatets styrelse för jag upplevt katekumenatet som ett fantastiskt sätt att möta vuxna som längtar och söker Gud, som längtar och söker sammanhang och vill veta mer om kristen tro och vad det betyder att leva som kristen. Jag vill bidra till att fler får testa katekumenatet som ett sätt att arbeta och därför har jag också valt att engagera mig i föreningens styrelse.”

Charlotte Bachelder, ledamot

Charlotte är präst sedan 2003 och arbetar på stiftskansliet i Strängnäs med prästrekrytering. Tidigare arbetade Charlotte som domkyrkokaplan i Visby och var då ansvarig för arbetet med vuxenkatekumenatet.

”Under mina år som församlingspräst har jag mött många vuxna sökare som längtade efter att få tala om tro och andlighet. Att då kunna bjuda in till en katekumenatsgrupp känns väldigt gott. För många blev det blivit en stark upplevelse att förstå att de inte var ensamma med sina frågor och funderingar. Att som kaplan för följa med en bit på vägen känns värdefullt. Sedan ett par år är jag med i kursledningen för katekumenatsutbildningen på stiftsgården Stjärnholm.”


Annette Öderwall, ledamot

Annette prästvigdes för Lunds stift 2005 och arbetade med katekumenatet där. Nu är hon församlingsherde i S:t Johannes och biträdande kyrkoherde i Kalmar pastorat där hon arbetar med katekumenatet. Annette har även haft katekumenatsgrupper i Mönsterås pastorat.

”Jag är lika förundrad varje gång över det starka avtryck som ett katekumenatsår sätter. Det är så roligt att kunna erbjuda både katekumener och medvandrare en fördjupning och metod som fungerar bra. Jag har även upplevt vilka positiva effekter katekumenatet har för församlingen. Jag brinner för katekumenatet och vill att fler ska upptäck möjligheterna det ger.


Stefan Gummesson, ledamot

Stefan prästvigdes för Härnösands stift 1998 där han arbetade på Frösön. Därefter har han arbetat på Lidingö, i Lund och nu som komminister i Malmö. Stefan har varit med och startat katekumenatsgrupper, men också som nu i Malmö gått in i redan befintligt arbete med katekumenatet.

”Det är fantastiskt att få arbeta med katekumenatet och att också få se hur det har vuxit i vår kyrka. I min kyrka har många katekumener blivit medvandrare och kommer regelbundet till högmässan på söndagarna. Dessutom har fler tidigare katekumenaer blivit gudstjänstvärdar och engagerat sig i det ideella arbetet i församlingen. Det är fantastiskt att de hur katekumenerna bekräftar sin längtan och hittar rätt i sin tro och sitt gudstjänstliv. Katekumenatet är kyrkans framtid.”

Per Ingvarsson, ledamot

Per arbetar idag som församlingsherde i Boxholms församling. Tidigare arbetade han med flera katekumenatsgrupper i församling i Linköping. Som stiftsadjunkt i Linköping ansvarade han bland annat för katekumenatet i stiftet.

”Jag har arbetat i flera år som kaplan för katekumentsarbetet i den församling som jag hade på 90-talet. Men det som ändå gjort starkast intryck var när jag som vanlig gudstjänstdeltagare fick vara med om katekumenernas välkomnande i gudstjänsten. För mig blev detta väldigt stort. Det här var på riktigt, här fanns människor som på allvar ville pröva om den kristna tron höll. Att sedan få vara med när några av dessa katekumener döptes på påsknatten var otroligt starkt.”


Mats Hermansson, ledamot

Mats har varit aktiv i kyrkan sen konfirmationen. Han prästvigdes för Strängnäs stift 1992. Mats har länge varit engagerad för kyrkans internationella arbete och har i omgångar arbetat med sådana frågor på Kyrkokansliet. Mats har varit församlingspräst i Örebro och domprost i Visby.

”Jag är ny i styrelsen sen 2019, men har egen erfarenhet av vad katekumenatet kan betyda. Jag har sett hur det berikat församlingar på flera håll. Som styrelsemedlem vill jag vara med och säkerställa katekumenatets framtid i Sverige. Jag ser denna metod och gemenskap som det kanske bästa sättet att låta kristen tro få växa i djup och relevans hos nyfikna sökare. ”