Mötesplats

Föreningen för katekumenatet har till syfte att vara en ekumenisk mötesplats för att utveckla och hålla katekumenatet levande och för dela erfarenheter. Föreningen utövar sin verksamhet främst genom att informera om katekumenatet och inbjuda till utbildningar.

Läs mer om föreningen